Ο Μικέλε Ρίτσο αποκτά Master of Studies από τη διεθνή Σχολή του EPLO με θέμα διατριβής την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων

Ο Μικέλε Ρίτσο αποκτά Master of Studies από τη διεθνή Σχολή του EPLO με θέμα διατριβής την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων

Ο ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου, Μικέλε Ρίτσο, απέκτησε Master of Studies (MSt) από τη διεθνή Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (European Law & Governance School – ELGS) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) της Αθήνας. Ο Μικέλε πέτυχε αυτόν τον ακαδημαϊκό στόχο υποστηρίζοντας μια διατριβή με τίτλο “The EU legal framework on Energy Efficiency in the public sector, with a focus on public buildings, and its implementation in Italy” (“Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση στο δημόσιο τομέα, με