Καινοτόμες Startup

Το Γραφείο παρέχει νομική βοήθεια και συμβουλές σε επίδοξους επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει ή προτίθενται να ιδρύσουν στην Ιταλία και την Ελλάδα (ειδικότερα, το Μιλάνο και την Αθήνα) εταιρείες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και επιθυμούν να επωφεληθούν από τις διευκολύνσεις που προβλέπονται από την ιταλική νομοθεσία για τις καινοτόμες startup. Η νομική υποστήριξη