Ενέργεια, ενεργειακή απόδοση και περιβάλλον Τομείς δραστηριότητας Δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις Τομείς δραστηριότητας Real estate και κατασκευές Τομείς δραστηριότητας Τουρισμός Τομείς δραστηριότητας Connecting the dots. Simply. Ελάχιστα Περιβαλλοντικά Κριτήρια (CAM) και πράσινες δημόσιες συμβάσεις Υπηρεσίες που μας διακρίνουν Έργα ενεργειακής απόδοσης για τη Δημόσια Διοίκηση Υπηρεσίες που μας διακρίνουν Νομικός έλεγχος (Due Diligence) Υπηρεσίες που μας διακρίνουν Συμβάσεις και διαφορές μεταξύ ιταλικών και ελληνικών εταιρειών Υπηρεσίες που μας διακρίνουν Connecting the dots. Simply. Δίκαιο Ακινήτων Τομείς δικαίου Ιταλικό Διοικητικό Δίκαιο Τομείς δικαίου Τομείς δικαίου Δίκαιο των Επιχειρήσεων Connecting the dots. Simply. Eπιχειρήσεις Οι πελάτες μας Ιδιώτες Οι πελάτες μας Ελεύθεροι επαγγελματίες και Σύμβουλοι Οι πελάτες μας
img

Connecting the dots. Simply.

Το Δικηγορικό Γραφείο του Μικέλε Ρίτσο παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε θέματα που αφορούν το ιταλικό Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Επιχειρήσεων και το Δίκαιο Ακινήτων.

Με γραφεία στο Μιλάνο και στην Αθήνα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα γαλλικά.

Το πελατολόγιό του αποτελείται κυρίως από ιδιώτες (επίδοξους επιχειρηματίες και μη), ελεύθερους επαγγελματίες και συμβούλους, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

Ειδικότερα, το Γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ιταλικές και ξένες επιχειρήσεις (κυρίως ελληνικές) και σε επαγγελματίες (όπως δικηγόροι με άλλες ειδικότητες, συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων (real estate) και κατασκευών, καθώς και στον τουρισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.

img

Τομείς Δικαίου

Τομείς Δραστηριότητας

Υπηρεσίες που μας διακρίνουν

Ευρείες νομικές γνώσεις, εμπειρία και συνεχής επαγγελματική ενημέρωση

Είναι τα δυνατά σημεία του Γραφείου που του επιτρέπουν να αναλύει περίπλοκες καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να εντοπίζει τη βέλτιστη λύση για το συμφέρον του πελάτη. Μεγάλη προσοχή δίνεται, επίσης, από τους επαγγελματίες του Γραφείου στις εξελίξεις του κανονιστικού πλαισίου και στις τάσεις της αγοράς στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων, της ακίνητης περιουσίας (real estate) και των κατασκευών, της ενέργειας και των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και του τουρισμού.

Γλωσσικές δεξιότητες και διεθνής προσανατολισμός

Οι επαγγελματίες του Γραφείου έχουν υψηλές γλωσσικές δεξιότητες και έχουν αποκτήσει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε δικηγορικά γραφεία και οργανισμούς με διεθνή προσανατολισμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στο Γραφείο να παρέχει ποιοτικές νομικές υπηρεσίες στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα γαλλικά και, ως εκ τούτου, να είναι ο ιδανικός νομικός σύμβουλος για τις εμπορικές πράξεις ιταλικών και ξένων εταιρειών.

Νομικές υπηρεσίες, κανάλια επικοινωνίας και τιμές «στα μέτρα» του κάθε πελάτη

Κάθε πελάτης είναι διαφορετικός. Για το λόγο αυτό, ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή τον κάθε πελάτη, με σκοπό να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του και να του παρέχουμε το ανώτερο επίπεδο προστασίας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση σε οποιαδήποτε περίσταση. Η έμφαση στον πελάτη αποτελεί θεμελιώδη αξία για το Γραφείο και για το λόγο αυτό, προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία λύσεων όσον αφορά τη διάρκεια (σε συνεχή βάση ή ως μια μεμονωμένη πράξη/ διαδικασία), τις τιμές (ενιαία ή ωριαία αμοιβή, σταθερή ή συνδεδεμένη με την επίτευξη ενός προκαθορισμένου επιθυμητού στόχου) και τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας (για παράδειγμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, WhatsApp και Skype).

Υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης

Το Γραφείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και διαχείρισης των δεδομένων που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις ανάγκες των ιταλικών και ξένων πελατών του. Ο πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητά και να λαμβάνει νομική υποστήριξη – συμπεριλαμβανομένων των νομικών γνωμοδοτήσεων, ακόμα και προφορικά ή σε απλοποιημένη μορφή – «εξ αποστάσεως» (δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσωπική συνάντηση με τους επαγγελματίες του Γραφείου). Το υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης του Γραφείου εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση κόστους για τον πελάτη, μέγιστη ταχύτητα στην επικοινωνία και υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  • Install social plugin that has it's own SHORTCODE and add it to Theme Options - Socials - 'Login via Social network' field. We recommend: Wordpress Social Login
Minimum 6 characters