Διοικητικές άδειες για επιχειρήσεις

Το Γραφείο παρέχει νομική υποστήριξη σε επίδοξους επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές σε θέματα διοικητικών διαδικασιών και αδειών που ένας ιδιώτης πρέπει να λάβει προκειμένου να ασκήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο ή να ανοίξει ένα νέο κατάστημα, γραφείο ή εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον, βοηθά τους πελάτες του και τους συμβούλους τους στην