Δίκαιο Ακινήτων

Το δικηγορικό γραφείο Μικέλε Ρίτσο προσφέρει νομική βοήθεια και συμβουλές σε ιδιωτικούς και δημόσιους πελάτες σε θέματα συμβάσεων και διοικητικών μέτρων που αφορούν τον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών και τον τομέα του τουρισμού. Οι επαγγελματίες του γραφείου έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων και γενικότερα συναλλαγών που αφορούν ιδιωτικά και