Το γραφείο

Το γραφείο
Οι τομείς δραστηριότητας Το Δικηγορικό Γραφείο του Μικέλε Ρίτσο παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε θέματα που αφορούν το ιταλικό Διοικητικό Δίκαιο (π.χ. δημόσιες συμβάσεις και δημόσιες υπηρεσίες, ενέργεια και περιβάλλον, κατασκευή και πολεοδομικές άδειες, διοικητικές άδειες, παραχωρήσεις, δημόσιες επιδοτήσεις), το Δίκαιο των Επιχειρήσεων (π.χ. επιχειρηματικά συμβόλαια, Εταιρικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο) και το Δίκαιο Ακινήτων. Τα γραφεία