Ιταλικό Διοικητικό Δίκαιο

Ιταλικό Διοικητικό Δίκαιο
Nομικές συμβουλές και υπηρεσίες στον τομέα του Ιταλικού Διοικητικού Δικαίου Το Δικηγορικό Γραφείο του Μικέλε Ρίτσο παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε Έλληνες ιδιώτες, ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες ελεύθερους επαγγελματίες και συμβούλους σε θέματα που αφορούν το ιταλικό Διοικητικό Δίκαιο ή το σύνολο των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων, που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες και την εσωτερική οργάνωση της