Δίκαιο Ακινήτων

Δίκαιο Ακινήτων
Nομικές συμβουλές και υπηρεσίες στον τομέα του Δικαίου Ακινήτων  Το Δικηγορικό Γραφείο του Μικέλε Ρίτσο παρέχει νομικές υπηρεσίες ενώπιων των ιταλικών δικαστηρίων, αλλά και νομικές συμβουλές εκτός αυτών, σε Έλληνες ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και συμβούλους και κυρίως σε ελληνικές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, των Εταιρειών Διαχείρισης Ακινήτων και τα Επενδυτικά Κεφάλαια Ακινήτων) σε