Ιωάννα Δανιηλοπούλου, Σύμβουλος

Ιωάννα Δανιηλοπούλου, Σύμβουλος
Η Ιωάννα Δανιηλοπούλου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική, τη Φορολογία, τον Έλεγχο και τη Διαχείριση Έργων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Κοζάνης (Ελλάδα). Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα σε ήδη υπάρχουσες ελληνικές και ιταλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές- εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, σε όσους επιθυμούν