Ενέργεια

Το Γραφείο προσφέρει νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και ιταλικές δημόσιες αρχές σε θέματα που αφορούν τις άδειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όπως ηλιακή, αιολική, βιομάζα, γεωθερμική) και την απόκτηση, τη μεταφορά και την ανανέωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων (για παράδειγμα, άδειες εξερεύνησης και παραχωρήσεις παραγωγής υδρογονανθράκων). Ακόμη, οι εταιρείες που ανήκουν στον