Αυξάνεται η πράσινη ενέργεια στην Ιταλία

Αυξάνεται η πράσινη ενέργεια στην Ιταλία

Το 2017, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) έφθασαν να καλύπτουν το 35% της εθνικής παραγωγής στην Ιταλία και το 18,3% της συνολικής κατανάλωσης. Το 2016, το μερίδιο των ΑΠΕ στην  παραγωγή ήταν 34% και στην κατανάλωση 17,4%. Αυτό αποκαλύπτει η έκθεση “Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ιταλία – 2017” που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από