Η αγορά ελαιόλαδου στην Ιταλία

Η αγορά ελαιόλαδου στην Ιταλία

    Η παραγωγή ελαιόλαδου στην Ιταλία. Με βάση στοιχεία του ISMEA, η Ιταλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, παράγοντας το 11% της παγκόσμιας παραγωγής. Πρώτη ελαιοπαραγωγός χώρα είναι η Ισπανία, η οποία παράγει το 40,3%, ενώ την τρίτη θέση κατέχει η Ελλάδα με το 10,5%. Το 2016 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά