Ο χειμώνας φεύγει, οι εκλογές έρχονται. Σε τι σημείο βρίσκεται το Χειμερινό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Ο χειμώνας φεύγει, οι εκλογές έρχονται. Σε τι σημείο βρίσκεται το Χειμερινό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Στις 26 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τέσσερις εναπομένουσες νομοθετικές πράξεις που εντάσσονται στο Χειμερινό Ενεργειακό Πακέτο (“Energy Winter Package”) που εισήγαγε η Επιτροπή το 2016 ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Μετά την έγκριση αυτών των νέων