Ο χειμώνας φεύγει, οι εκλογές έρχονται. Σε τι σημείο βρίσκεται το Χειμερινό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Ο χειμώνας φεύγει, οι εκλογές έρχονται. Σε τι σημείο βρίσκεται το Χειμερινό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Στις 26 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τέσσερις εναπομένουσες νομοθετικές πράξεις που εντάσσονται στο Χειμερινό Ενεργειακό Πακέτο (“Energy Winter Package”) που εισήγαγε η Επιτροπή το 2016 ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Μετά την έγκριση αυτών των νέων

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 2018 παρήγαγαν το 32,3% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, ενώ στην Ιταλία έφτασαν το 35%

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 2018 παρήγαγαν το 32,3% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, ενώ στην Ιταλία έφτασαν το 35%

Το 2018 το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,3 μονάδες σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθε σε 32,3%. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κατά το ήμισυ στην ανάκαμψη της υδροηλεκτρικής ενέργειας και στις νέες εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας και βιομάζας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα

Αυξάνεται η πράσινη ενέργεια στην Ιταλία

Αυξάνεται η πράσινη ενέργεια στην Ιταλία

Το 2017, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) έφθασαν να καλύπτουν το 35% της εθνικής παραγωγής στην Ιταλία και το 18,3% της συνολικής κατανάλωσης. Το 2016, το μερίδιο των ΑΠΕ στην  παραγωγή ήταν 34% και στην κατανάλωση 17,4%. Αυτό αποκαλύπτει η έκθεση “Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ιταλία – 2017” που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από

Ο Μικέλε Ρίτσο αποκτά Master of Studies από τη διεθνή Σχολή του EPLO με θέμα διατριβής την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων

Ο Μικέλε Ρίτσο αποκτά Master of Studies από τη διεθνή Σχολή του EPLO με θέμα διατριβής την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων

Ο ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου, Μικέλε Ρίτσο, απέκτησε Master of Studies (MSt) από τη διεθνή Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (European Law & Governance School – ELGS) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) της Αθήνας. Ο Μικέλε πέτυχε αυτόν τον ακαδημαϊκό στόχο υποστηρίζοντας μια διατριβή με τίτλο “The EU legal framework on Energy Efficiency in the public sector, with a focus on public buildings, and its implementation in Italy” (“Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση στο δημόσιο τομέα, με